QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ VIỆT (VVIF)

Thông tin về quỹ

VVIF là quỹ thành viên, đầu tư vào các tài sản có giá trị nhằm gia tăng thu nhập cho các Thành Viên Góp Vốn
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là bảo toàn vốn và tạo thu nhập ổn định cho Thành Viên Góp Vốn thông qua việc Quỹ sẽ thực hiện đầu tư vào các tài sản được phép đầu tư theo quy định; trong đó, Quỹ sẽ chú trọng đầu tư vào các tài sản đầu tư có mức độ an toàn cao, thu nhập ổn định và các loại tài sản đầu tư khác có lãi suất cố định.
THÔNG TIN VỀ QUỸ
Tên quỹ Quỹ đầu tư Giá trị Việt
Tên tiếng anh Viet Value Investment Fund
Thành lập Tháng 8/2022
Quy mô vốn điều lệ 50 tỷ đồng
Thị trường đầu tư Việt Nam
Công ty quản lý quỹ Công ty CP Quản lý Quỹ Việt Cát - VFC
Đại lý phân phối Quỹ không có đại lý phân phối. Vui lòng liên hệ VFC để biết thêm thông tin về quỹ 
Thông tin được cung cấp cho thành viên của Quỹ.
Thông tin được cung cấp cho thành viên của Quỹ.
Thông tin được cung cấp cho thành viên của Quỹ.

Đăng ký thông tin

Để được tư vấn đầu tư

Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: