Giới thiệu

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát -  Vietnam Fortune Capital (VFC INC.) được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài thông qua việc tận dụng các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
VFC sở hữu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm với chuyên môn đa dạng gồm quản lý đầu tư, phân tích kinh tế vĩ mô, giao dịch, pháp lý và dịch vụ khách hàng..., giúp chúng tôi có đủ năng lực để bao quát các lĩnh vực đầu tư từ cổ phiếu đại chúng, vốn cổ phần, trái phiếu, bất động sản và đầu tư phát triển bền vững.

 •  Liêm chính

  Làm việc theo nhóm của Chính trực

 •  Tin cậy

  Đối tác đầu tư đáng
  tin cậy

 •  SỨC MẠNH TỔNG HỢP

  Tổng hợp các nguồn
  lực sẵn có

 •  ĐỔI MỚI

  Đầu tư sáng tạo và
  bền vững