DỊCH VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tại VFC, chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư nhằm phục vụ các Khách hàng có nhu cầu đầu tư riêng biệt.

 • Quản lý danh mục đầu tư toàn phần

  Quản lý danh mục đầu tư toàn phần

  Với Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư toàn phân, VFC sẽ chủ động xây dựng chiến lược đầu tư và thực hiện các giao dịch đầu tư cho khách hàng. Dựa trên mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro từng đối tượng nhà đầu tư, từ nhà đầu tư cá nhân đến nhà đầu tư tổ chức, chúng tôi sẽ xây dựng những danh mục đầu tư chuyên biệt đáp ứng đa dạng các nhu cầu khác nhau của từng khách hàng.
  Gói dịch vụ này giúp nhà đầu tư quản lý các khoản đầu tư một cách chuyên nghiệp đồng thời tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

   

   
 • Quản lý danh mục đầu tư theo chỉ định

  Quản lý danh mục đầu tư theo chỉ định

  VFC cung cấp khách hàng các nguồn lực cần thiết để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác, kịp thời bao gồm dịch vụ tư vấn độc lập và các sản phẩm tài chính trọn gói. Với sự tư vấn và quản lý chuyên nghiệp của VFC, khách hàng hoàn toàn chủ động việc đưa ra quyết định đối với danh mục đầu tư mà mình mong muốn tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình ủy thác danh mục.
   

 • Quản lý danh mục đầu tư linh hoạt

  Quản lý danh mục đầu tư linh hoạt

  Đây là dịch vụ là kết hợp giữa 2 loại hình quản lý danh mục đầu tư theo chỉ định và quản lý danh mục đầu tư toàn phần. VFC xây dựng các mô hình đầu tư đa dạng để Khách hàng lựa chọn một hoặc một trong số các mô hình đó, đồng thời có thể điều chỉnh theo nhu cầu của Khách hàng. Căn cứ trên cơ sở mô hình đã lựa chọn, Khách hàng sẽ chỉ định đầu tư từng lần hoặc VFC sẽ chủ động đầu tư tối ưu hóa thời gian cho Khách hàng không phải theo dõi danh mục thường xuyên.

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

VFC cung cấp các lựa chọn toàn diện dành cho Khách hàng

VFC đánh giá cẩn trọng về khả năng chịu rủi ro của khách hàng, mục tiêu, thời gian đầu tư, yêu cầu thanh khoản và các tiêu chí khác để xây dựng Chính sách Đầu tư phù hợp và riêng biệt cho từng khách hàng. Chúng tôi tin rằng, một Chính sách Đầu tư được chuẩn bị tốt sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công ổn định, lâu dài cho nhà đầu tư.

Tư vấn đầu tư