Kiến thức quỹ đầu tư

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi của bạn

Bạn muốn được tư vấn một cách chi tiết hơn? Điền thông tin bên dưới để chúng tôi có thể gửi đến bạn những thông tin đầu tư một cách chính xác và nhanh chóng nhất.
 • 01Quản lý danh mục đầu tư tại VFC như thế nào?
  VFC cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các Khách hàng có nhu cầu tự xác định riêng tiêu chí đầu tư, chọn lựa cấu trúc danh mục, cùng với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và nhu cầu thanh khoản phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu dòng tiền của mình.

  Để đạt được tính thống nhất chung trong chiến lược đầu tư của danh mục, đội ngũ VFC sẽ cùng Khách hàng khảo sát và thảo luận chi tiết với nhau để xác định rõ mục tiêu và kế hoạch đầu tư, hiệu quả mong muốn so với đặc tính chấp nhận rủi ro của khách hàng, cùng với các tiêu chí khác. 

  Dựa vào đó, VFC sẽ xây dựng một chiến lược đầu tư phù hợp cho từng Khách hàng đi kèm với các thỏa thuận thống nhất với nhau về hạn chế đầu tư, về tuân thủ pháp lý, về thời hạn đầu tư. Bên cạnh đó, các hợp đồng Danh mục Ủy thác của sản phẩm này sẽ rất linh hoạt để có thể cập nhật và thay đổi theo nhu cầu cụ thể của mỗi Khách hàng theo từng giai đoạn thị trường khác nhau.
   
  Dịch vụ vận hành dựa trên các nguyên tắc:
  • Quy trình đầu tư kỷ luật
  • Phương pháp tiếp cận năng động để đưa ra quyết định đầu tư
  • Quản trị rủi ro nghiêm ngặt và hiệu quả.

  Quy trình:
  1. Xác định nhu cầu khách hàng
  2. Xây dựng chiến lược đầu tư
  3. Triển khai chiến lược đầu tư
  4. Theo dõi, quản lý danh mục
  5. Báo cáo định kỳ